Image

Bijeli Ytong strop - za međukatnu i krovnu konstrukciju - hrvatski proizvod

Što je bijeli Ytong strop

Bijeli strop

Bijeli ytong strop i bijeli ytong krov su roštiljne lakobetonske konstrukcije čiju nosivost osigurava čelik, standardne debljine 15 cm i težine 130 - 150 kg/m2, a rasponi na koje se mogu postaviti sežu do 6,20 m na stropu i do 7,0 m na kosim krovovima. Posebni ytong bijeli stropovi, većih visina, raspona i nosivosti, rješavaju se povišenjem bijelog stropa, uz dvoslojne stropne blokove ili dodatnom pločom od mikrobetona.

Ytong bijeli strop objedinjuje sva dobra svojstva čeličnih, betonskih i drvenih konstrukcija. Služi za gradnju: međukatnih konstrukcija, ravnih i kosih krovnih ploča, stubišta, nadstrešnica.

Bijeli ytong strop je praktično i ekonomski opravdano rješenje, kako za novogradnje tako i za rekonstrukcije, nadogradnje, adaptacije ili modernizaciju objekata na nepristupačnim i skučenim prostorima (stare kamene kuće, objekti u uskim ulicama, zatvorenim prostorima...).

Vrsta građevina u kojima se ugrađuje ova konstrukcija su: stambene zgrade, javne zgrade, hoteli, škole, dječiji vrtići, obiteljske kuće...

Bijeli strop

Elementi (dijelovi) bijelog Ytong stropa

Bijeli ytong strop sastoji se od sljedećih predgotovljenih dijelova: gredica, ležajnica, ytong stropni blokovi, te monolitnih dijelova: glavnog rebra, poprečnog rebra, mikrobetona i ytong tankoslojnog morta.

U konstrukciju se još ugrađuje dodatna armatura na mjestima spoja krova ili stropa sa serklažima, vjencima, stupovima i ostalim nosačima.

Prednosti bijelog Ytong stropa

  • Lagan ali nosiv
  • jednostavna i brza ugradnja
  • odlična svojstva toplinske izolacije, otpornost na požar, potres, atmosferske utjecaje
  • otpornost na nametnike
  • jednostavna izvedba krovnih prozora, svjetlarnika, terasa
  • prilagodljiv svakoj geometriji i rasponu
  • prihvaća bilo koji pokrov
  • minimalno podupiranje
  • nema tlačne ploče
  • gredice se proizvode "na mjeru" prilagođene konkretnom projektu

Primjena bijelog Ytong stropa

Ytong bijeli strop , kao sastavni dio ytong sustava gradnje, na jednostavan način i s izuzetnim toplinskim svojstvima rješava izvođenje stropnih i krovnih konstrukcija.

Isto tako se uspješno kombinira (ugrađuje) s nosivim konstrukcijama od drugih materijala, kao što su: zidne konstrukcije od opeke, armiranog betona, betonskih blokova, kamena ili na čelične nosače.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Ytong bijeli strop i čelični nosači

Kada je potrebno ugraditi novu međukatnu konstrukciju, laganu a nosivu i da se sa visinom uklopi u postojeće čelične profile kako se ne bi umanjila katna visina, tada je odabir Ytong bijeli strop, koji udovoljava traženim zahtjevima (lagan a nosiv s visinom od 15 cm). Ukoliko su rasteri nosive konstrukcije do 3 m, tada je podupiranje nepotrebno.

Osnovno načelo koje pri ovom spoju treba poštivati je da se Ytong lakobetonski blokovi dovoljno udalje od čeličnog profila, barem 2 cm, zbog mogućih agresivnih djelovanja u posebnim vlažnim uvjetima. To se postiže postavljanjem najprije ležajnice a od nje dalje ide Ytong stropni blok.

img
img
img
img

Rekonstrukcije

Na građevinskom tržištu sve je veći udio rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata. Atraktivne zone gradskih centara obiluju starim, uglavnom stambenim zgradama, građenim početkom prošlog stoljeća, koje su često zaštićene kao kulturno dobro i pod zaštitom konzervatora.

U njima redovito nailazimo na stropne i krovne konstrukcije od drvenih grednika koje su u lošem stanju (drvene grede su trule, "pojedene" od raznih nametnika – crvotočine, gljivice bakterije).

Rekonstrukcija je najčešće potrebna iz dva razloga: dotrajalost konstrukcije (progibi, crvotočine, razni nametnici ) ili prenamjena tavanskog prostora u stambeni prostor. Zadatak rekonstrukcije je podići građevinski standard zgrade, poboljšanja u smislu nosivosti (statička stabilnost), povećanje toplinskih svojstva, zaštita od požara, zaštita od prodora oborinske vode.

Često loš pristup gradilištu, onemogućen pristup većim prijevoznim sredstvima i strojevima (primorski gradovi s uskim uličicama), uvjetuje konstrukciju sastavljenu od manjih lakših djelova kako bi se mogla ručno transportirati i ugraditi, bez teških alata i strojeva.

U takvim slučajevima često su nedovoljno poznati postojeći nosivi konstruktivni elementi (temelji, zidovi) koje se ne treba dodatno opterećivati, pa je poželjno ugraditi laganu a nosivu konstrukciju. U takvim slučajevima bijeli Ytong strop je nezamjenjiv.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Rekonstrukcije hotela

Kod hotela u kojima se želi postići viša kategorizacija, povećanjem kvadratura soba, bijeli strop se pokazao kao najbolje rješenje . Njegova mala vlastita težina i potrebna nosivost, uz jednostavnu i brzu ugradnju, omogućuje investitorima i izvođačima da u kratkom roku riješe projektni zadatak i zadrže ugovorene rokove.

img
img
img
img

Objekti pod zaštitom konzervatora

U naseljima pod zaštitom konzervatora nalaze se stare kamene kuće i ville koje sa promjenom vlasnika često mjenjaju i svoju namjenu, pretvaraju se u hotele ili apartmane za iznajmljivanje.

Nosive stare kamene zidove i postojeće temelje ne smije se dodatno opteretiti. Postojeću dotrajalu međukatnu drvenu konstrukciju treba srušiti i zamijeniti novom. Bijeli strop je lagan, otporan na potres, negoriv, horizontalni serklaži izvode se unutar objekta i kao takav odgovara svim traženim uvjetima u takvim objektima.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

NEKI DETALJI

Ytong bijeli strop – horizontalni serklaži

Zidne konstrukcije na koje naliježu gredice bijelog stropa trebaju biti ravne i iznivelirane. Spojeve zidova i stropa ili krova, potrebno je povezati betonskim horizontalnim serklažima. Horizontalni serklaž - glavni vijenac je na zidu na kojem naliježu gredice, a horizontalni serklaž – sporedni vijenac je na zidu paralelnom sa gredicama. Na krovnim konstrukcijama imamo i sljemeni vijenac. Kod izvođenja serklaža treba se pridržavati detalja Ytong bijelog stropa.

img
img
img
img

Ytong bijeli strop – otvori u ploči

Sa bijelim stropom jednostavna su rješenja detalji kao što su: otvori u ploči, krovni prozori, otvori za stubišta, dimovodni kanali.

Otvore u konstrukciji stropa ili krova, koji su širi od 59 cm treba opasivati jednostrukom ili dvostrukom gredicom po rubovima. U drugom smjeru najprikladnije je zaokrenuti gredice te ponovo obujmiti otvor. Svi rubovi unutarnjih otvora uz gredice, završavaju se proširenom gredicom tako da se uz rubnu gredicu postavi daska. Podupiranje ovakvih mjesta mora trajati najmanje 7 dana.

img
img
img
img

Ytong bijeli strop – konzolni istaci

Konzolni istaci najefikasnije se realiziraju produljenjem unutarnjih gredica. Ako se smjer unutarnjih gredica ne podudara sa smjerom konzole, tada se dio gredica uz oslonac izbaci kako bi se gredice konzole presedlale preko oslonca na unutarnji raspon. Unutrašnji oslonac konzole tvori nosač formiran od udvojenih gredica. Rubovi konzole sa čeone strane uvijek se završavaju poprečnim rebrom.

img
img
img
img

Ytong bijeli strop – detalj oslanjanje gredica ukopavanjem oslonca

Kod rekonstrukcija i adaptacija često se pojavljuje umetanje međukatne konstrukcije između postojećih zidova, ukopavanjem oslonaca za gredice. Ukopavanje mora biti tako izvedeno da se gredica može unijeti, obično na jednoj strani rupa mora biti dublja. Kod toga je ovisno o konkretnim uvjetima često potrebno osigurati vezivanje zida za gredice, što se obavlja širenjem oslonca u obliku lastina repa. Potom se uz sami zid formira vjenac prema detalju.

img
img
img
img

Ytong bijeli strop – sljeme bez sljemene grede – sljeme bez sljemenjače

Na krovnim konstrukcijama zbog specifične geometrije javlja se cijeli niz novih detalja. Interesantan je detalj: sljeme bez sljemenjače, kada u sljemenu nemamo nosivu konstrukciju (nosivi zid, AB greda ili čelični nosač), a smjer gredica ide okomito na sljeme.

Taj se detalj često upotrebljava u starim kamenim kućama gdje je krov na dvije vode, sa sljemenom po sredini, a nemamo mogućnost izrade dodatne nosive konstrukcije po sredini prostora.

Sljeme bez sljemenjače izvodi se uz pomoć drvenog ili drugog oslonca koji se postavi u sljemenu. Na njega se oslone gredice jedna prema drugoj i međusobno povežu dodatnom armaturom. S jednom ili dvije ležajnice formira se donja oplata za AB krovni vijenac.

img
img
img
img

Ytong bijeli strop – greben i uvala

Konstrukcija grebena i uvala u načelu se rješava kao i konstrukcija sljemena, uz naputak da gredice iz dva smjera više nisu na istom pravcu, tada se povezivanje poprečnih gredica ostvaruje pomoću "U" "sidra.

img
img
img
img

Ytong bijeli strop – nosači u ploči

Nosačima u ploči nazivaju se konstruktivni elementi nastali po načelu spoja dvije ili više gredica. Svrha im je primiti gredice iz drugog smjera i vrlo često smanjiti glavni raspon. U visini od 15 cm racionalni su do cca 6m. O veličini raspona i opterećenja ovisi njihova širina.

img
img

Ytong bijeli strop u visini postojeće drvene konstrukcije

U starijim kućama s drvenim međukatnim konstrukcijama, često se pojavljuje zahtjev za postavljanje konstrukcije bijelog stropa iznad postojeće konstrukcije ili djelomičnim umetanjem u postojeću drvenu konstrukciju.

Zbog onemogućenog izvođenja radova u stanovima donje etaže, najčešće zbog različitih vlasnika, zahtijeva se konstrukcija koju nije potrebno podupirati.

Kod postavljanja iznad postojeće drvene konstrukcije, gredice bijelog stropa se mogu poduprijeti izrezanim komadima Ytong blokova ili tvrdim polistirenom na drvenu konstrukciju za vrijeme dok se strop ne monolitizira. Nakon toga ova potpora se zdrobi i nestane dodir sa drvenom konstrukcijom.

Ukoliko se bijeli strop mora postaviti u visini drvene konstrukcije, načelno uz svaku drvenu gredu dolaze po dvije gredice bijelog stropa. Gredice su odvojene od drvene grede polistirenom kao oplatom za mikrobeton ali i zvučnom izolacijom. Iznad drvene grede na polistiren se postavlja minimalna armaturna mreža i sloj betona debljine 3 - 4 cm. U ovom rješenju armatura poprečnih rebara nastavlja se samo iznad drvenih greda. Privremeno pridržavanje gredica obavlja se vješanjem o gornje drvene grede. Ukoliko je nakon izrade Ytong bijelog stropa u budućnosti potrebno ukloniti postojeći drveni grednik, svi radovi se mogu izvesti iz donje etaže, bez radova u višem katu.

img
img
img
img

View Larger Map